سرکار خانم مرضیه مهدیزاده

سرکار خانم مرضیه مهدیزاده فارغ التحصیل رشته مدیریت گردشگری- بازاریابی با ۲۰ سال سابقه هتلداری، از سال ۱۳۷۹ در هتل نارنجستان به عنوان مدیر در بخش های مختلف هتل مشغول بکار بوده اند و  از سال ۱۳۸۶ به مدت ۱۱ سال به عنوان مدیر هتل نارنجستان و عضو هیئت مدیره آن هتل منصوب گردیدو از سال ۱۳۹۷ همکاری خود را به عنوان مدیر اجرایی گروه هتل های همگام آریا آغاز کرده و سال ۱۳۹۸ به عنوان مدیر کل هتل پانوراما برگزیده شدند و از سال ۱۳۹۹ با سمت مدیر کل در هتل ویدا مشغول فعالیت می باشند.

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 4.6]