جناب آقای نصراله علیدوست

جناب آقای نصراله علیدوست با بیش از ۴۰ سال سابقه کاری در زمینه مالی از سال ۱۳۹۷ با سمت مدیر مالی و اداری با هتل ویدا شروع به همکاری کرده و از سال ۱۳۹۹ به عنوان معاونت پشتیبانی با گروه هتل های تاپ تورز همکاری می کنند.

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.6]