جناب آقای عبدی

علی اکبر عبدی ، با ۵ سال سابقه کار در زمینه مدیریت اجرائی و …. از سال ۱۳۹۸ با سمت مدیر شب در هتل ویدا مشغول به فعالیت می باشند

Click to rate this post!
[Total: 41 Average: 4]