جناب آقای سیلی

مهدی سیلی ، از سال ۱۳۷۸ کار خود را از هتل استقلال تهران آغاز کرده و با ۲۰ سال سابقه کار در گروه هتل های پارسیان و کوثر ، از سال ۱۳۹۸ با سمت مدیر داخلی در هتل ویدا مشغول فعالیت می باشند.

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.8]