جناب آقای دالانچی

محمدرضا دالانچی فارغ التحصیل رشته تاسیسات ساختمانی با ۲۳سال سابقه کار فنی و سرپرستی واحد فنی مهندسی هتل پنج ستاره جم و پردیس مشهد از سال ۱۳۹۶ به عنوان سرپرست فنی و مهندسی در هتل ویدا مشغول می باشند.

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 4.8]