جناب آقای جمالزاده

محمد جمالزاده دارای ۳ سال سابقه کار در زمینه مانیتورینگ و انتظامات از سال ۱۳۹۷ با سمت سرپرست انتظامات در هتل ویدا مشعول به فعالیت می باشند.

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 3.5]