جزیره کیش در جایگاه دوم صادرات کالا و خدمات در بین مناطق آزاد

فارسی