اینستاگرام

🌸به نام پروردگار🌸
در آغازین لحظات سالی که امید می ورزیم سالی نکو، بختی سپید در تقدیر ملک و ملت بزرگ ایران باشد، بیایید به خودمان و دیگران فرصت آفرینش طرحی نو در زندگی دهیم.
بهار بیش از آنکه تغییر تقویم باشد، بشارت خداوند به بندگان است که خوبی ها را بجویند.
🌸از طرف گروه هتل های تاپ تورز برایتان در سال 1400 آرزومند تمام خوبی ها هستیم🌸
.
.
.
#تاپ_تورز #انتخاب_مردم #نوروز1400 #سال_نو #سال_نو_مبارک
...

🍃🌬
اگر آرامش را در درون خودت پیدا نکنی در هیچ کجای جهان نیز نخواهی یافت
.

آرامش در تراس زیبای رستوران گندم 🪴
(هتل مجلل ویدا)
.
#تاپ_تورز #انتخاب_مردم #هتل_ویدا #هتل_مجلل_ویدا #رستوران_گندم
...

🏨واقعیت ما، همون احساسی هست که شما طی  اقامتتون در هتل ویدا تجربه می‌کنید...
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
#هتل #هتلداری #هتل_پنج_ستاره #ویدا #تاپ_تورز #انتخاب_مردم #هتل_نیوز

🏨واقعیت ما، همون احساسی هست که شما طی اقامتتون در هتل ویدا تجربه می‌کنید...
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
#هتل #هتلداری #هتل_پنج_ستاره #ویدا #تاپ_تورز #انتخاب_مردم #هتل_نیوز
...

ممکنه فراموش کنیم چه چیزی شنیدیم؛ 
ممکنه فراموش کنیم چه رفتاری دیدیم.
امّا اینکه چه احساسی داشتیم، هرگز فراموش نخواهد شد...
🏨ما برای ماندگاری احساس آرامش، امنیت، راحتی و رضایت میهمانانمان همواره تلاش می‌کنیم...☮️🧳😷🦠⛑

#هتل #پنج_ستاره #ویدا #تاپ_تورز #انتخاب_مردم #هتل_نیوز #هتلداران #ایران #جزیره_کیش

ممکنه فراموش کنیم چه چیزی شنیدیم؛
ممکنه فراموش کنیم چه رفتاری دیدیم.
امّا اینکه چه احساسی داشتیم، هرگز فراموش نخواهد شد...
🏨ما برای ماندگاری احساس آرامش، امنیت، راحتی و رضایت میهمانانمان همواره تلاش می‌کنیم...☮️🧳😷🦠⛑

#هتل #پنج_ستاره #ویدا #تاپ_تورز #انتخاب_مردم #هتل_نیوز #هتلداران #ایران #جزیره_کیش
...